تابـلوسـازی

فشار متوسط

کشویی ( DNF7- UP TO 36KV )

فشار متوسط

کشویی ( PIX-24 UP TO 24KV )

فشار متوسط

کشویی ( DNF6 – 4 UP TO 24KV )

فشار ضعیف

( MCC کشویی )

اتوماسیون

بخش اتوماسیون شرکت پارس تابلو از بخشهای پیشرو در زمینه طراحی،تامین و اجرای سیستمهای کنترل و اتوماسیون شامل کنترل صنعتی ، ابزار دقیق ، مخابرات و ارتباطات ، سیستمهای کنترل اطلاعات بوده که همگی توسط نرم افزار کنترل و مدیریت میگردند. محصولات این بخش در شش حوزه PMS,PDCS,SCADA,(PCS,ESD),SAS,(IBS,BMS) شامل طراحی ، تامین تجهیزات و اجرا میباشد.

بخش تـوزیـع

Copyright - Pars Tableau Sanat ©