تاریخچه شرکت

1361: تاسیس شرکت پارس تابلو توسط گروهی از نخبگان صنعت برق به منظور انجام خدمات طراحی ، فنی و ساخت انواع تابلو های برق
1363: رسیدن به حد نصاب تولید پیش بینی شده در برنامه با اجرای پروژه های برقهای منطقه ای و توزیع
1367-1364: ایجاد رویکرد تخصصی و توسعه در فعالیتهای ساخت ، تولید و فروش سلولهای فشار ضعیف و فشار متوسط
1368: ایجاد مرکز تحقیق و توسعه در شرکت پارس تابلو
1369: انعقاد قرارداد انتقال تکنولوژی با شرکت آلستوم فرانسه جهت ساخت و تولید سلولهای فشار متوسط سری DNF
1373-1370: رشد فعالیتهای داخلی و پروژه های صادراتی
1374: انعقاد قرارداد انتقال تکنولوژی با شرکت آلستوم فرانسه جهت ساخت و تولید سلولهای فشار ضعیف سری NORMABLOC
1380-1375: انعقاد قراردادهای بزرگ جهت تامین تابلو های فشار ضعیف و فشار متوسط در پروژه های نفتی ، نیروگاهی و صنعتی
1381: جشن 20 سالگی شرکت پارس تابلو و افتتاح دومین کارخانه تولید محصولات تابلویی در شهر صنعتی کاوه
1382: توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه به منظور ایجاد انطباق با نیاز مشتریان و مزیت رقابتی
1383: آغاز توسعه محصولات و تایپ تست در آزمایشگاه KEMA در کشور هلند
1385: احداث سومین کارخانه در شهر صنعتی کاوه به منظور تولید پستهای کمپکت
1386: انعقاد قرارداد اتقال تکنولوژی سلولهای فشار متوسط سری PIX و پستهای کمپکت GRC با شرکت آلستوم-آروا فرانسه
1392-1387: توسعه فنی و تکنولوژیکی تمامی محصولات و انجام تایپ تستهای مبتنی بر استاندارد IEC در آزمایشگاه CESI
1394-1392: مشارکت در مگا پروژه ها با راه حل های جامع و ارائه بسته کامل شامل تابلو ، باسداکت ، اتوماسیون و….

Copyright - Pars Tableau Sanat ©