تجلیل از بازنشستگان شرکت پارس تابلو

در انتهای سال 1393 که طبیعت در حال آماده شدن برای پوشیدن رخت نو بر ت…

انعقاد قرارداد سد دهنه دره ولایت فاریاب کشور افغانستان

با توجه به رویکرد افزایش صادرات و نگاه جدید مجموعه ، شرکت پا…