تجلیل از بازنشستگان شرکت پارس تابلو

در انتهای سال 1393 که طبیعت در حال آماده شدن برای پوشیدن رخت نو بر تن بود ، بر آن شدیم تا تجدید خاطره ای با تعدادی از بازنشستگان که در این عمر 33 ساله شرکت با ما همراه بوده و سالهای خوشی را در کنارشان گذرانده ایم ، داشته باشیم. به قول آقای مهندس مهدی عسگری کیا ( از همکاران گذشته پارس تابلو) به رغم خشکسالی چند سال گذشته صنعت کشور، پارس تابلو هنوز خیس از محبت همکاران ارزشمندش است و امیدواریم به همت همه عزیزان ، دوباره شاهد رونق و شکوفایی صنعت کشور و پارس تابلو باشیم.

شاد زی مهر افزون